Formål

Fonden Skagen Kultur- og Fritidscenter har til formål at virke til gavn for idræts- fritids- og kulturlivet i Frederikshavn Kommune.
Formålet kan opnås ved at drive haller og aktiviteter i naturlig forbindelse hermed, herunder ved afholdelse af konferencer, lejrskoler, træningslejre, messer, musikarrangementer og andre kulturaktiviteter samt overnatningsvirksomhed. Formålet skal endvidere opnås ved at kultur- og fritidscenteret kan virke som klubhus for brugerforeningerne.

Læs vores vedtægter

Historie

Da det gamle gasværk blev nedlagt i 1965, tog Lions Club i Skagen initiativet til en indsamling til fordel for en længe ønsket idrætshal.

I samarbejde med lokale foreninger og klubber dannedes Skagen Hallens etableringsfond.
Man lavede forskellige arrangementer, indsamlinger og Skagen-uger og 7 år senere havde man indsamlet et beløb på ca. en ½ million kr.

Skagen Kommune bevilgede 1½ million og med lån fra byens pengeinstitutioner nåede man de knap 5 millioner som hallen ville koste. Den 18. november 1972 indviedes hallen. Den 22. oktober 1977 indviedes den tilbyggede svømmehal.

Kapacitet:

Idrætshal:

 • Opført 1972
 • 800 m² gulvareal
 • 574 siddepladser
 • 6 omklædningsrum

Lille hal:

 • Opført 1986
 • 257 m² gulvareal

Køkken:

 • Opført 1972
 • 5 mødelokaler
 • 3 festsale

Depotrum (2 stk):

 • Opført 1984

Svømmehal:

 • Opført 1977
 • 1 bassin 25 x 15 m
 • 1 varmtvandbassin lavet i 2017

Vandruchebane:

 • Opført 1994
 • 70 meter lang

Personale

1 centerleder samt 4 fuldtidsmedarbejdere som bestrider hver deres ansvarsområde.
Derudover har SKFC tilknyttet ca 6 timelønnet livreddere.

Bestyrelsen

Formand: Klaus Henry Kristoffersen
Udpeget af Erhvervsforeningen

Næstformand Michael Isaksen
Udpeget af Erhvervsforeningen

Medlem: Jacob Dahl
Udpeget af Erhvervsforeningen

Medlem: Bjarne Kvist
Udpeget af Frederikshavns Kommune

Medlem: Jakob Skytte Jakobsen
Udpeget af skolerne

Medlem: Jakob Møller Pedersen
Udpeget af Idræssamvirke

Medlem: Per Jessen
Udpeget af klubberne i SKFC